MİSYONUMUZ

Kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek,

 Kadınlarımızın üretmiş oldukları ürünlerin pazar alanlarını genişleterek katma değerlerini artırmak, 

Kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermesini sağlamak,

Kadınların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile faaliyetlerde bulunmak,

Kadınlar arasında ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı kurmak,

Ülkemizde kadın konusunda duyarlılık yaratmak,

Kadın sorunlarına duyarlı kişiler arasında dayanışmayı arttırmak,

 Piyasadaki fırsatları herkesten önce belirlemek, yaratmak ve elde etmek,

 Ortakların ve tüketicilerin memnuniyetini sürekli olarak aşmak, tedarikin ve pazarlamanın her aşamasında kalite ve standartları sağlamaktır.